Neksus

Neksus
Gensidig forudsætningsforbindelse
(katatagme/samordning) mellem
subjektsdel og prædikatsdel.
Ex: han købte mange bøger.
1. Primær neksus. Syn. finit neksus.
Sætningens kerne består af subjekt
og finit verballed.
Ex: jeg så ham komme
2. Sekundær neksus.
Syn. infinit neksus, Skjult sætning,
akkusativ med infinitiv, Absolut
konstruktion (se dette).
En afhængig forbindelse mellem sub-
jektsdel og prædikatsdel indeholdende
et infinit verbum (især ved sanseverb.)
Ex: jeg så ham komme.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • neksus — nèksus m DEFINICIJA 1. sveza, splet čega, čvor, spoj 2. gram. izraz za skup riječi koje čine rečenicu SINTAGMA kauzalni neksus pravn. uzročna veza, povezanost ETIMOLOGIJA lat. nexus ≃ nectere: vezati, spajati …   Hrvatski jezični portal

  • néksus — a m (ẹ̑) knjiž. zveza, povezanost: socialni neksus ♦ jur. kavzalni neksus zveza med pravnim dejstvom in njegovo posledico; kavzalna zveza …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • neksus — nek|sus sb. (fk.), neksus, sene (forbindelse mellem subjekt og verballed) …   Dansk ordbog

  • Primær — neksus Subjektsdel og prædikatsdel med finit verbum. Se Neksus …   Danske encyklopædi

  • Syntaktiske — relationer Forbindelsesarter. 1. Sideordning (paratakse) 2. Underordning (hypotakse, junktion) 3. Samordning (katatatagme, exocentrisk, solidaritet) a. Neksus: a1. primær neksus a2. sekundær neksus b. Forbinderopbygning: b1. med præposition (se… …   Danske encyklopædi

  • Absolut konstruktion — Sekundær neksus brugt som adverbial. Konstruktionen består af subjektsdel og prædikatsdel med infinit verbum (participium, gerundium) eller det infinitte verbum kan helt mangle (se Absolut akkusativ). Syn. Sekundær neksus, Absolut akkusativ.… …   Danske encyklopædi

  • Katatagme — Samordning. Syn. exocentrisk ordning, solidaritet. Se også Syntaktisk relation. Forbindelser uden centralled. Forbindelser af ord/led, hvor ingen alene kan repræsentere hele gruppen. Ex: den lile dreng på cyklen. Samordningsforbindelser er: 1.… …   Danske encyklopædi

  • Absolut akkusativ — Akkusativ uden styrende præposition. Betegner en ledsagende omstændighed, som på dansk oversættes ved med . Syn. Absolut konstruktion, Sekun. neksus Ex: er ging spazieren, den Mantel auf dem Arm (han gik en tur med frakken under armen) …   Danske encyklopædi

  • Indlejret sætning — Fællesbetegnelse for: 1. Substantivisk ledsætning (at sætning): jeg så, at han kom 2. Sekundær neksus (syn. Skjult sætning): jeg så ham komme 3. Verbalsubstantiv (subjektiv genitiv): mandens kørsel (=manden kører) …   Danske encyklopædi

  • Nexus — Sm Verbindung, Zusammensetzung per. Wortschatz fach. (20. Jh.) Entlehnung. Entlehnt aus l. nexus, zu l. nectere (nexus) anknüpfen, binden .    Ebenso ne. nexus, nschw. nexus, nnorw. neksus; annektieren, Konnexion. ✎ HWPh 6 (1984), 798f.… …   Etymologisches Wörterbuch der deutschen sprache

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”